آموزه زندگی بهتر

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

مساله ظهور امام زمان علیه السلام شباهت دارد به رسیدن یک میوه 
میوه یک موقعی دارد که برسد، یعنی سیر تکاملی خودش را طی کند
اگر ایشان تا بحال ظهور نکرده اند یعنی هنوز دنیا به آن مرحله از قابلیت نرسیده است


بلکه باید تلاش برای رسیدن میوه کرد، باید جامعه را صالح کرد
 انسان¬هایی که می خواهند حکومت را تشکیل دهند و زیر و لوای ایشان زمامدار جهان شوند  باید پدید آیند


پس مساله ظهور مانند رسیدن یک دمل نیست که منتظر انفجار آن باشیم
و بگوییم هرچه مانع انفجار دمل شود بد است پس گناه کنیم
بلکه ، هیچ تکلیفی از تکالیف فردی و اجتماعی ما ساقط نمی شود

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن

نام خدایست بر او ختم کن

پیش وجود همه آیندگان

بیش بقای همه پایندگان

سابقه سالار جهان قدم

مرسله پیوند گلوی قلم